Bulgaria, Bulgarian 1910 2L Silver Coin, Certified NGC AU Details (cleaned)

Bulgaria, Bulgarian 1910 2L Silver Coin, Certified NGC AU Details (cleaned)
Bulgaria, Bulgarian 1910 2L Silver Coin, Certified NGC AU Details (cleaned)

Bulgaria, Bulgarian 1910 2L Silver Coin, Certified NGC AU Details (cleaned)
Ruler: Ferdinand I as King. Ag 10g 0.835, 0.2684 oz.
Bulgaria, Bulgarian 1910 2L Silver Coin, Certified NGC AU Details (cleaned)